small pl CAMK logo

Marek Sikora

Marek Sikora's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-1667-7334

Pokój: 135

Tel. : +48 223296135

E-mail: sikora@camk.edu.pl

Marek Sikora jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Z CAMK, gdzie obecnie jest zatrudniony na część etatu jako profesor emerytowany, jest związany od wielu lat: tu ukończył (pierwszy w CAMK) doktorat z astronomii (1980 r.); uzyskał stopień doktora habilitowanego z astrofizyki (1990 r.); ostatecznie otrzymując tytuł profesora nauk fizycznych (1999 r.).


Jego badania dotyczą astrofizyki wysokich energii i koncentrują się na wielkoskalowych wypływach z jąder galaktyk (ang. Active Galactic Nuclei, AGN). Obszerniejszy opis (w jęz. ang.) można znaleźć w książce ,,Across the Universe. Research at the Nicolaus Copernicus Astronomical Center of the Polish Academy of Sciences’’ (Warsaw 2020, str. 72-73).


Listę i linki do jego publikacji można znaleźć w serwisie NASA ADS. Do najlepiej cytowanych (ok. 1100 razy) prac należy ,,Comptonization of diffuse ambient radiation by a relativistic jet: the source of gamma rays from blazars?’’ (DOI: 10.1086/173633).


Prof. Sikora nadzorował pracę pięciu doktorantów: prof. Rafał Moderski (CAMK); dr Michał Błażejowski; dr hab. Krzysztof Nalewajko (CAMK); dr Maitrayee Gupta (IRAP, Francja); dr Katarzyna Rusinek-Abarca.


Zainteresowania naukowe
  • struktura geometrycznie i optycznie grubych dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur, rozkład kątowy ich promieniowania, przyspieszanie cząstek w polu ich promieniowania
  • badanie konsekwencji ewentualnej produkcji ultrarelatywistycznych protonów w zwartych obiektach kosmicznych
  • obecność par pozytonowo-elektronowych w dżetach,
  • mechanizmy produkcji wysokoenergetycznego promieniowania w relatywistycznych dżetach aktywnych jąder galaktyk,
  • badanie kosmologicznej ewolucji supermasywnych czarnych dziur (ich mas i spinu),
  • efektywność produkcji dżetów i próba wyjaśnienia bimodalności radiowej kwazarów.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Sikora brał udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach. Do ostatnich z nich (którymi kierował) należą, m.in.:
  • ,,Efektywność produkcji dżetów w radiogalaktykach z szerokimi liniami emisyjnymi’’ (2017-2021). Informacje o finansowniu: projekt OPUS, NCN (2016/21/B/ST9/01620),
  • ,,Badanie struktury i dynamiki dżetów w aktywnych jądrach galaktyk poprzez modelowanie własności promienistych blazarów” (2011-2014). Informacje o finansowniu: projekt OPUS, NCN (2011/01/B/ST9/04845).