Mirosław Giersz

Mirosław Giersz's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Pokój: 115 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296115

E-mail: mig@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: