Paweł Haensel

Paweł Haensel's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 119 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296119

E-mail: haensel@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: