small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK02.03.2013

"Kosmiczne zoo, czyli o tym, co widać na niebie"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

godz. 11:00, wykład na Uniwersytecie Dzieci, Szkoła Wyzsza im. Pawła Wlodkowica, Al. Kilińskiego 12, bud.C, Płock.