Włodzimierz Kluźniak

Włodzimierz Kluźniak's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 131 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296131

E-mail: wlodek@camk.edu.pl

O mnie:


Pracuję nad zagadnieniami astrofizyki wysokich energii, obejmującymi: