Rafał Moderski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Funkcje: zastępca dyrektora

Pokój: 113 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296113

E-mail: moderski@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: