Krzysztof Nalewajko

Krzysztof Nalewajko's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 128 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296128

Personal website: http://users.camk.edu.pl/knalew/


E-mail: knalew@camk.edu.pl

O mnie:

dżety relatywistyczne w galaktykach aktywnych, blazary, rekoneksja pól magnetycznych