small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zapytanie ofertowe na: Dostawę drukarki 3D

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.
Zaprasza do składania ofert na: Dostawę drukarki 3d  Nr postępowania MAB-220-7/20.
Termin składania ofert 21.02.2020 godz. 12.00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Zapytanie ofertowe


Formularz oferty DOC


RODO

Unieważnienie postępowania

Archiwa


Kategorie