small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przygotowanie bazy danych wyników naukowych dotyczących układów podwójnych zaćmieniowych oraz dwóch lub więcej usług obliczeniowych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust.8 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Klauzula RODO

Informacja o wyborzez oferty

Archiwa


Kategorie