small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stypendium naukowe w dziedzinie astrofizyki wysokich energii

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) w Warszawie ogłasza konkurs na 4-letnie stypendium naukowe w projekcie badawczym MAESTRO „Wpływ i wypływ materii wokół czarnych dziur i gwiazd neutronowych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2015/18/A/ST9/00746), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Zdziarski. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://users.camk.edu.pl/aaz/inflow_outflow.html. Sugerowana data rozpoczęcia stypendium to 1 październik 2017.

 

Stypendia przewidziane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych studiami doktoranckimi w CAMK PAN. Kandydatami mogą być uczestnicy studiów II stopnia lub przynajmniej 4-go roku jednolitych studiów magisterskich, a także doktoranci w dziedzinie astrofizyki, astronomii lub fizyki. Preferowana jest znajomość astrofizycznych procesów promienistych, radioastronomii oraz astrofizyki wysokich energii.

 

Kandydaci powinni złożyć wniosek zawierający CV, kopię najważniejszego uzyskanego dyplomu (magister, inżynier, licencjat) zawierającego wykaz uzyskanych ocen, a także informację o dotychczasowej aktywności naukowej (udział w projektach, praktyki, publikacje, wyróżnienia, itp.). Można również dołączyć jeden list rekomendacyjny od opiekuna naukowego.

 

Wnioski powinny być przysłane w formacie PDF na adres aaz@camk.edu.pl do dnia 28 maja 2017. Na ten adres można również kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu. Niniejszy konkurs jest niezależny od rekrutacji na studia doktoranckie w CAMK PAN (https://www.camk.edu.pl/pl/phd/) i zostanie rozstrzygnięty zgodnie z regulaminem określonym przez Narodowe Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-06-15/maestro7-zal7.pdf).

Archiwa


Kategorie