small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie symulacji hydrodynamicznych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na dwuletnie stanowisko adiunkta w wymiarze pół etatu.

Poszukujemy kandydata specjalizującego się w symulacjach hydrodynamicznych.

Kandydat powinien mieć wymierne doświadczenie w pisaniu kodów numerycznych i korzystaniu z nich. Wymagana jest znajomość kodu PIERNIK i umiejętność paralelizacji programów symulacyjnych. Pożądana jest praktyczna znajomość sprzętu komputerowego (“hardware'u”).

Zwycięzca konkursu będzie wspomagał badania naukowe prowadzone przez prof. W. Kluźniaka w ramach grantu Maestro NCN, który będzie źródłem finansowania stanowiska. Wśród obowiązków adiunkta będzie współpraca w rozwijaniu kodów numerycznych opisujących procesy związane z akrecją.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki. Oczekuje się, że zwycięski kandydat podejmie pracę w CAMK najpóźniej 1 lipca br.

Do podania o przyjęcie na w/w stanowisko adiunkta prosimy dołączyć życiorys, spis publikacji naukowych, list polecający od samodzielnego pracownika naukowego oraz autoreferat (zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata) w objętości nie przekraczającej 4 stron. Dokumenty należy składać do 1 kwietnia 2015 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086, z dopiskiem „Hydrodynamika”). Wszystkie dokumenty łącznie z listem rekomendacyjnym mogą być wysyłane e-mailem, w formacie PDF, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem kwietnia 2015 roku. W wypadku zapytań, dodatkowych informacji udzieli pocztą elektroniczną prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak (wlodek@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie