small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie symulacji magnetohydrodynamicznych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na dwuletnie stanowisko adiunkta w dziedzinie symulacji magnetohydrodynamicznych procesów akrecji i strug relatywistycznych.

Kandydat powinien mieć wymierne doświadczenie w prowadzeniu symulacji magnetohydrodynamicznych procesów akrecyjnych z wykorzystaniem kodów ZEUS, PLUTO, NIRVANA lub równoważnych, w trzech wymiarach (3D). Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu symulacji wypływów akrecyjnych w przybliżeniu magnetohydrodynamiki rezystywnej będzie dodatkową zaletą.

Zwycięzca konkursu będzie wspomagał badania naukowe prowadzone przez prof. Włodzimierza Kluźniaka w ramach grantu Maestro NCN, który będzie źródłem finansowania stanowiska. Zatrudnienie może zostać przedłużone na trzeci rok w przypadku uzyskania dodatkowego finansowania. Wynagrodzenie będzie uzależnione od doświadczenia kandydata i będzie odpowiadało wynagrodzeniu uzyskiwanemu na stałych pozycjach w Polskiej Akademii Nauk.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki i odbyli przynajmniej jeden staż podoktorski o łącznym czasie trwania co najmniej trzech lat. Oczekuje się, że zwycięski kandydat podejmie pracę w CAMK 1 października br.

Do podania o przyjęcie na w/w stanowisko adiunkta prosimy dołączyć życiorys, spis publikacji naukowych, co najmniej dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata) w objętości nie przekraczającej 4 stron. Dokumenty należy składać do 15 kwietnia 2015 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086, z dopiskiem „MHD”). Wszystkie dokumenty łącznie z listami rekomendacyjnymi mogą być wysyłane e-mailem, w formacie PDF, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Archiwa


Kategorie