Imię Nazwisko Instytut
1 Damian Kwiatkowski Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2 Magdalena Sieniawska OAUW, NCBJ
3 Tek Prasad Adhikarl CAMK PAN Warszawa
4 Abbas Askar CAMK PAN Warszawa
5 Karolina Bąkowska CAMK PAN Warszawa
6 Filip Berski Obserwatorium astronomiczne UAM
7 Małgorzata Bronikowska Obserwatorium astronomiczne UAM
8 Hanna Czajka Uniwersytet Jagielloński
9 Magdalena Dąbek Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
10 Katarzyna Drozd Centrum Astronomii UMK
11 Jacek Dziurdzikowski Wydział Fizyki UW
12 Przemysław Etz OAUW
13 Grzegorz Gajda Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
14 Mateusz Gibowski Obserwatorium astronomiczne UAM
15 Przemysław Gilewski Obserwatorium Astronomiczne UAM
16 Aleksandra Hamanowicz Uniwersytet Warszawski. Obserwatorium Astronomiczne
17 Barbara Handzlik Obserwatorium Astronomiczne UW
18 Jan Horbowicz OA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
19 Łukasz Iwanecki Obserwatorium Astronomiczne UAM
20 Krystian Iłkiewicz Obserwatorium Astronomiczne UW
21 Mateusz Janiak CAMK PAN Warszawa
22 Izabella Konstanciak Obserwatorium Astronomiczne UAM
23 Radosław Kosarzycki Obserwatorium Astronomiczne UAM
24 Ewa Kosturkiewicz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu JagiellońskiegoEwa
25 Krzysztof Kotysz Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
26 Bartosz Kozień Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski
27 Dariusz Kubicki Centrum Astronomii UMK w Toruniu
28 Krystyna Kucharczyk Obserwatorium Astronomiczne UAM
29 Sebastian Kurowski Obserwatorium Astronomiczne UJ
30 Aleksandra Leśniewska Obserwatorium Astronomiczne UAM
31 Grzegorz Link Wydz. Fiz. UW
32 Monika Matuszak Obserwatorium Astronomiczne UAM
33 Maciej Mikulski IF UJ
34 Bhupendra Prakash Mishra CAMK PAN Warszawa
35 Justyna Modzelewsk CAMK PAN Warszawa
36 Weronika Narloch CAMK PAN Warszawa
37 Henryka Netzel Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
38 Dajana Olech Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
39 Varadarajan Parthasarathy CAMK PAN Warszawa
40 Remigiusz Pospieszyński Obserwatorium Astronomiczne UAM
41 Milena Ratajczak CAMK PAN Warszawa
42 Karolina Rożko Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
43 Monika Rybicka Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
44 Marcin Semczuk Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
45 Paulina Sowicka Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
46 Błażej Szulc Obserwatorium Astronomiczne UJ
47 Ewa Walaszczyk Obserwatorium Astronomiczne UAM
48 Mateusz Wdowczyk Instytut Fizyki UŚ
49 Joanna Maria Więckowska instytut astronomiczny uniwersytetu wrocławskiego?PWr
50 Wenchi Yan CAMK PAN Warszawa
51 Dorota Żak Obserwatorium Astronomiczne UAM
52 Elżbieta Zocłońska CAMK PAN Warszawa
53 Vladyslav Zoloto Instytut Astronomiczy Uniwersytet Wrocławski