Program

Czwartek, 13.03.2014r.

13:30-14:30 rejestracja uczestników
14:30-15:00 prof. M. Sarna oraz prof. P. Życki - Otwarcie konferencji
15:00-15:30 prof. P. Moskalik - Informacje wstępne o strukturze studiów doktoranckich
15:30-15:50 dr W. Pych - Teleskop SALT

15:50-16:10 przerwa kawowa

16:10-16:30 Justyna Modzelewska, doktorantka I roku - Moje początki w CAMK i kwazary
16:30-16:50 Abbas Askar, doktorant I roku - Stellar Dynamics & Numerical Simulations
16:50-17:10 Klaudia Kowalczyk, laureatka diamentowego grantu
17:10-18:10 video-konferencja z Toruniem
17:20-17:40 dr M. R. Schmidt - Badanie wypływów z gwiazd poprzez modelowanie obserwacji PACS i HIFI/Herschela
17:40-18:10 Milena Ratajczak, doktorantka V roku - Projekt Solaris
18:10-18:30 dr M. Fortin - My personal experience of joint Polish-French PhD studies
18:30 wycieczki do stacji naziemnej BRITE - Elżbieta Zocłońska, doktorantka I roku

Piątek, 14.03.2014r.

9:00-9:20 prof. A. Sołtan - Struktury wieloskalowe we Wszechświecie
9:20-9:40 dr hab. M. Giersz - Badanie ewolucji gromad gwiazdowych
9:40-10:00 dr R. Smolec - Badania klasycznych gwiazd pulsujących
10:00-10:20 dr hab. A. Olech - Sieć na spadające gwiazdy
10:20-10:40 dr hab. M. Bejger - Badanie fal grawitacyjnych

10:40-11:00 przerwa kawowa

11:00-11:20 prof. J. Mikołajewska - Symbiotyczne układy podwójne
11:20-11:40 prof. B. Czerny - Kwazary a kosmologia
11:40-12:00 dr hab. A. Różańska - Transfer promieniowania w silnych źródłach rentgenowskich
12:00-12:20 prof. E. Łokas - Oddziaływania galaktyk w Grupie Lokalnej
12:20-12:40 prof. P. Haensel - Astronomia rentgenowska i struktura gwiazd neutronowych
12:40-13:00 dr hab. L. Zdunik - Masa gwiazd neutronowych a własności gęstej materii
13:00-13:20 dr hab. J. Dyks - Astrofizyka pulsarów
13:20-13:40 prof. A. Zdziarski - Rentgenowskie układy podwójne

13:40-15:00 przerwa obiadowa

15:00-15:50 prof. G. Handler - Zmienność centralnych gwiazd Mgławic Planetarnych, video-konferencja
15:50-16:10 mgr inż. M. Wielgus - Zagadka QPOs: analitycznie i numerycznie
16:10-16:30 Bhupendra Mishra, doktorant II roku - Accretion flows around compact objects
16:30-16:50 Wenchi Yan, doktorantka II roku - The Komissarov Model of SgrA*
16:50-17:10 Varadarajan Parthasarathy, doktorant I roku - The Third Pillar - Applications of Computational Science
17:10-17:30 Karolina Bąkowska, doktorantka III roku - Małżeństwa pełne pasji, czyli o gwiazdach kataklizmicznych
17:30-17:50 Weronika Narloch, doktorantka II roku - Mrowie gwiazd i wszystkie się ruszają, czyli o ruchach gwiazd w gromadach kulistych
17:50 wycieczki do stacji naziemnej BRITE, Elżbieta Zocłońska, doktorantka I roku

Sobota, 15.03.2014r.

9:00-9:20 Paulina Sowicka OA UJ Kraków - Poszukiwanie planet pozasłonecznych wokół gwiazd pulsujących
9:20-9:40 Grzegorz Gajda Wydz. Fiz. UJ Kraków - Niestabilność orbit radialnych w halo ciemnej materii
9:40-10:00 Marcin Semczuk OA UJ Kraków - Ewolucja pływowa galaktyk karłowatych
10:00-10:20 Mateusz Gibowski OA UAM Poznań - Kilka słów o polaryzacji pulsarów
10:20-10:40 Monika Matuszak OA UAM Poznań - HerPlaNS

10:40-11:00 przerwa kawowa

11:00-11:20 Katarzyna Drozd CA UMK Toruń - Nova Del 2013, analiza obserwacji
11:20-11:40 Karolina Rożko IA UZ Zielona Góra - Wpływ absorbcji termicznej na widmo radiowe pulsarów
11:40-12:00 Henryka Netzel IA UWr Wrocław - Kratery uderzeniowe jako wskaźnik wieku powierzchni
12:00-12:20 Joanna Maria Więckowska IA UWr PWr Wrocław - Życie we Wszechświecie
12:20-12:40 Ewa Kosturkiewicz OA UJ Kraków - Obserwacje zmian jasności planetoid
12;40-13:00 Dariusz Kubicki CA UMK Toruń - Obserwacje zaćmień ciasnych układów podwójnych jako indykatorów efektu Roemera

13:00-13:10 Sesja plakatowa
13:10-13:25 prof. M. Chodorowski

13:25-13:30 Zamknięcie konferencji