Paweł Moskalik

Paweł Moskalik's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Funkcje: kierownik st. dokt.

Pokój: 121 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296121

E-mail: pam@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: