Joanna Mikołajewska

Joanna Mikołajewska's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 134 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296134

E-mail: mikolaj@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: