Ewa L. Łokas

Ewa L. Łokas's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 127 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296127

E-mail: lokas@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • kosmologia fizyczna
  • ewolucja pływowa galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej
  • modelowanie dynamiczne sferoidalnych galaktyk karłowatych
  • zderzenia galaktyk karłowatych


    Mój profil w Bazie Nauki Polskiej