Janusz Ziółkowski

Janusz Ziółkowski's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Pokój: 108 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296108

E-mail: jz@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: