J. Leszek Zdunik

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 112 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296112

E-mail: jlz@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: