Gerald Handler

Gerald Handler's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Pokój: 130 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296130

Personal website: http://users.camk.edu.pl/gerald/


E-mail: gerald@camk.edu.pl

O mnie:

Astrofizyka gwiazd, pulsacje gwiazd, asterosejsmologia, fotometria i spektroskopia. Zapraszam do mojej strony WWW, i do strony domowej mojego obecnego grantu MAESTRO: The causes of hot-star variability