Bożena Czerny

Bożena Czerny's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 128 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296128

Personal website: http://users.camk.edu.pl/bcz


E-mail: bcz@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: