Stanisław Bajtlik

Stanisław Bajtlik's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Funkcje: kierownik ośrodka informacji naukowej

Pokój: 122 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296122

E-mail: bajtlik@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: