Alexey Pamyatnykh

Alexei Pamyatnykh's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Pokój: 136 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296136

E-mail: alosza@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • ewolucja gwiazd, procesy fizyczne we wnętrzach gwiazd;
  • pulsacje gwiazd typu Delta Scuti, Beta Cephei SPB;
  • pulsacje Słońca, problem odwrotny w heliosejsmologii;
  • astrosejsmologiczne testy teorii ewolucji gwiazd;


    Moja prezentacja o naukowej biografii Prof. W. Dziembowskiego (Sympozjum nr 301 Unii Astronomicznej we Wrocławiu w sierpniu 2013):
    http://www.astro.uni.wroc.pl/IAUS301_Talks/Day1-0950-Pamyatnykh.pdf