small pl CAMK logo

Alexey Pamyatnykh

Alexei Pamyatnykh's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 000-0002-5481-3512

Pokój:

Tel. :

E-mail: alosza@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • ewolucja gwiazd, procesy fizyczne we wnętrzach gwiazd;
  • pulsacje gwiazd typu Delta Scuti, Beta Cephei SPB;
  • pulsacje Słońca, problem odwrotny w heliosejsmologii;
  • astrosejsmologiczne testy teorii ewolucji gwiazd;


    Moja prezentacja o naukowej biografii Prof. W. Dziembowskiego (Sympozjum nr 301 Unii Astronomicznej we Wrocławiu w sierpniu 2013):
    http://www.astro.uni.wroc.pl/IAUS301_Talks/Day1-0950-Pamyatnykh.pdf