Andrzej Krasiński

Andrzej Krasiński's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 132 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296132

Personal website: http://users.camk.edu.pl/akr


E-mail: akr@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: