Andrzej A. Zdziarski

Andrzej A. Zdziarski's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 110 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296110

Personal website: http://users.camk.edu.pl/aaz/inflow_outflow.html


E-mail: aaz@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: