small pl CAMK logo

Angelika Sobolewska

Angelika Sobolewska's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. personalnych i komunikacji

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 1

Tel. : +48 223296154

E-mail: asobolewska@camk.edu.pl

E-mail prywatny: awkrawczyk@gmail.com

W naszym instytucie pracuję od maja 2023 roku (Specjalista ds. Pracownicznych). Dzięki temu stanowisku, mogłam poznać pracowników, jak i funkcjonowanie CAMK od wewnątrz.

W swojej pracy jako HR Business Partner łączę kilka elementów niezbędnych dla ogólnego sukcesu pracodawcy. Kładę nacisk na współpracę z biznesem, otwartość na potrzeby pracowników i rozwój firmy. Specjalizuję się w szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej, neuroróżnorodności, psychologii biznesu i jej wpływie na korelację pracownik – miejsce pracy - rozwój.

Od stycznia 2024 objęłam bieżące stanowisko, na którym zajmuję się:

- działaniami w zakresie funkcji rzecznika spraw pracowniczych i doktoranckich”, w tym monitorowanie i raportowanie “dobrostanu pracowniczego” (“wellbeing”)
- przygotowywaniem, wdrażaniem, przeprowadzaniem i monitoringiem procedur z obszaru HR w ramach kontroli zarządczej
- komunikacją w zakresie zmian personalnych
- organizacją i monitorowaniem procedur związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i nierównościom, w tym zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością - w ramach jednostki ds. dostępności, strategią równości płci, HR Strategy for Researchers, etc.
- organizacją szkoleń
- koordynowaniem i przygotowywanie wniosków o finansowanie działań z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi
- stworzeniem i realizacją strategii promocyjnej Centrum;
- koordynacją opracowania i wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum;
- Bieżącym prowadzenie profili Centrum w mediach społecznościowych w języku angielskim i polskim;
- przygotowywaniem i publikowanie tekstów oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Centrum przy współpracy z pracownikami naukowymi;
-współpracą z mediami, Biurem Komunikacji PAN i innymi instytucjami w zakresie promocji i popularyzacji nauki;
- współpracą z dostawcami usług i materiałów na potrzeby działań promocyjnych Centrum;
- udziałem w realizacji i organizacji wydarzeń z udziałem Centrum, w tym organizacja wydarzeń popularyzatorskich na konferencjach i sympozjach organizowanych przez Centrum (np. wykład popularnonaukowy, wystawa);
- koordynowaniem udziału Centrum w wydarzeniach popularyzujących naukę;
- koordynowaniem i przygotowywaniem wniosków o finansowanie działań z dziedziny popularyzacji i promocji nauki;
- aktywnym poszukiwaniem możliwości oraz proponowanie działań popularyzujących działalność instytutu.

W każdej z powyższych kwestii zachęcam do kontaktu!

Znajdziecie mnie na slacku / signal/ whatsapp


Więcej informacji o moim profilu zawodowym: www.linkedin.com/in/angelika-sobolewska-6b3360139