small pl CAMK logo

Tathagata Saha

Tathagata Saha's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-5647-3366

Pokój: 40

Tel. : +48 223296169

E-mail: tathagata@camk.edu.pl

Tathagata Saha jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest dr hab. Alex Markowitz.


Tathagata bada właściwości materii okołojądrowej wokół akrecyjnych supermasywnych czarnych dziur. Skupia się na morfologii gazu w torusie w przesłoniętych aktywnych jądrach galaktyk (AGN), wykorzystując obserwacje rentgenowskie AGN-ów, w których zmienia się stopień przesłonięcia, jak i tych, w których stopień ten jest stały. W skali subparseków bada geometrię przepływu akrecyjnego w AGN-ach zmieniających swój typ morfologiczny (ang. changing look AGNs). Analizuje dane z teleskopów XMM-Newton, NuSTAR, Swift, Suzaku, Chandra i eROSITA, w celu poznania rentgenowskich własności widmowych AGN-ów. Bada również widma optyczne obserwowane przez różne obserwatoria naziemne, aby prześledzić ewolucję własności linii emisyjnych AGN-ów zmieniających swój typ morfologiczny.


Zainteresowania naukowe
  • badania morfologii torusa w rentgenowsko przesłoniętych, comptonowsko-nieprzezroczystych AGN-ach,
  • badania zakryć i zaćmień w AGN-ach o zmiennym stopniu przesłonięcia,
  • badanie przepływu akrecyjnego w zjawiskach przejściowych w AGN-ach zmieniających swój typ morfologiczny.

Stopnie i tytuły
  • 2019: Tytuł magistra z fizyki ze specjalizacją astrofizyka i kosmologia, Presidency University, Kolkata, Indie,
  • 2017: Licencjat z wyróżnieniem z fizyki, Presidency University, Kolkata, Indie.