small pl CAMK logo

Krzysztof Hełminiak

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0002-7650-3603

Pokój: Toruń

Tel. : +48 566219319, wew.25

E-mail: xysiek@ncac.torun.pl