small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Chandry Sekhara Sarafa

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Chandry Shekhara Sarafa

 

Tytuł rozprawy: Studying tomographic cross-correlations between CMB gravitational lensing potential and galaxy surveys

 

Promotorzy:  
  dr hab. Paweł Bielewicz, prof. NCBJ  Narodowe Centrum Badań Jądrowych


dr hab. Michał Chodorowski, prof. CAMK  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

   
Recenzenci:  
 

prof. dr hab. Marek Biesiada

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  dr hab. Maciej Bilicki, prof. CFT Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  dr Radosław Stompor French National Centre for Scientific Research

 

 

Tekst rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Treść rozprawy (en) - format PDF, size 6.8MiB, text layer

 

Abstract (en) - format PDF, size 354.9KiB, scan

 

Streszczenie (pl) - format PDF, size 445.5KiB, scan

 

Recenzja 1 - format PDF, size 266.2KiB, scan

 

Recenzja 3 - format PDF, size 140.3KiB, text layer

 

Recenzja 2 - format PDF, size 132.8KiB, text layer

 Archiwa


Kategorie