small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa sprzętu komputerowego

Postępowanie dotyczy Dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 6 części. Z materiałami postępowania prosimy zapoznać się na stronie Smart PZP.

Archiwa


Kategorie