small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Ogłoszenie o sprzedaży zasilacza UPS Eaton 9355-40 w trybie przetargu publicznego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż zasilacza UPS Eaton 9355-40.

 

Podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem osobistym ofertę należy przesłać na adres camk@camk.edu.pl do dn. 17.03.2023 r. do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie CAMK PAN, ul. Bartycka 18, Warszawa, w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 13:00 – bez udziału oferentów.

 

Uwaga, zmiana treści ogłoszenia w dn. 14.03.2023 r. - dodano wzór umowy, zaktualizowano formularz oferty i oświadczenia oferenta. W związku z powyższym wydłużono czas na składanie ofert o 2 dni.

 

Prosimy zapoznać się z załączonym poniżej pełnym tekstem ogłoszenia oraz pobrać wymagane formularze:

 

Ogłoszenie o sprzedaży zasilacza UPS - format PDF, size 142.1KiB, text layer

 

Formularz oferty - format DOCX, size 15.6KiB

 

Oświadczenie oferenta - format DOCX, size 13.4KiB

 

Wzór umowy - format DOC, size 41.0KiB

 

Do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty na zakup zasilacza UPS Eaton 9355-40. Najkorzystniejszą ofertą na zakup przedmiotowego urządzenia była oferta złożona przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP 8790177291, REGON 000001324.Archiwa


Kategorie