small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. José Ortuño-Macías

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. José Ortuño-Macías

 

Tytuł rozprawy: Kinetic Numerical Simulations of Particle Acceleration Mechanisms in Relativistically Magnetized Jets.

 

Promotor:  
  dr hab. Krzysztof Nalewajko, prof. CAMK  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

   
Recenzenci:  
 

prof. dr hab. Michał Hanasz

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

  prof. dr hab. Jacek Niemiec Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en)  - format PDF, size 16.3MiB, text layer

 

Streszczenie - format PDF, size 2.0MiB, scan

 

PhD Thesis abstract (en) - format PDF, size 1.4MiB, scan

 

Recenzja 1 (en) - format PDF, size 1.7MiB, scan

 

Recenzja 2 (en) - format PDF, size 4.0MiB, scan

 

Recenzja 3 (en) - format PDF, size 486.4KiB, text layer

 Archiwa


Kategorie