small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego (12/DAG/R/22)

Prosimy o zapoznanie się z materiałami postępowania Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie (znak postępowania: 12/DAG/R/22)  na stronie Smart PZP.

Archiwa


Kategorie