small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia NCN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, iż laureaci konkursów na stypendia doktoranckie, w ramach projektu badawczego OPUS nr 2021/43/B/ST9/02972, kierowanego przez prof. Geralda Handlera (ogłoszenie o naborze z dnia 26 maja 2022), są następujący:

 

1. Pan Sowgata Chowdhury;

2. Pan Christian Eze.

 

Stypendium zostanie wypłacane, pod warunkiem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, określonych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki".

Archiwa


Kategorie