small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Vadyma Khomenko

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 24 września (piątek) 2021 r. o godz. 11.15 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej*

 

mgr. Vadyma Khomenko  


Tytuł rozprawy: Superfluid Neutron Star Dynamics

 

Promotor: dr hab. Brynmor Haskell,
prof. CAMK
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
Recenzenci:  
  prof. Nils Andersson University of Southampton
  dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski Politechnika Warszawska

 

Udział w publicznej obronie mgr. Vadyma Khomenko możliwy jest również w formie zdalnej poprzez transmisję na YouTube.

 

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

  1. Rozprawa doktorska (PhD Thesis in English) - (en) format PDF z warstwą tekstową.
  2. Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową
  3. Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 
  4. Recenzja prof. Andersson (en) - format PDF z warstwą tekstową
  5. Recenzja dr hab. inż. Wlazłowski (en) -  format PDF z warstwą tekstową

 

*liczba osób biorących udział w stacjonarnej obronie podlega restrykcjom zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

Archiwa


Kategorie