small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z dostawą środków higieny.

Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie wraz z dostawą środków higieny.

 

 

Zapytanie ofertowe - format pdf

 

Załącznik nr 1 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia - format pdf

 

Załącznik nr 2 do Zapytania - Projektowane postanowienia umowy - format pdf

 

Załącznik nr 3 do Zapytania - Klauzula informacyjna RODO - format pdf

 

Załącznik nr 4 do Zapytania - Oferta - format pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

Archiwa


Kategorie