small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego oraz generatora sygnałów analogowych dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

Dostawa oscyloskopu cyfrowego oraz generatora sygnałów analogowych  dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

 

Zapytanie ofertowe  - format pdf

 

Załącznik nr 1 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia  - format pdf

 

Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz ofertowy - format pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz ofertowy - format doc

 

Załącznik nr 2a do Zapytania - Specyfikacja urządzenia oferowanego przez Wykonawcę - format pdf

Załącznik nr 2a do Zapytania - Specyfikacja urządzenia oferowanego przez Wykonawcę - format docx

 

Załącznik nr 3 do zapytania - Wykaz dostaw - format pdf

Załącznik nr 3 do zapytania - Wykaz dostaw - format doc

 

Załącznik nr 4 do zaproszenia - Klauzula informacyjna RODO - format pdf

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projektowane warunki umowy  - format pdf

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - format pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2 - format pdf

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3 - format pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia_korekta 30.07.21 - format pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz ofertowy_korekta 30.07.21 - format doc

Załącznik nr 2a do Zapytania - Specyfikacja urządzenia oferowanego przez Wykonawcę_korekta z 30.07.21 - format docx

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Archiwa


Kategorie