small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Wykonanie płytek pcb, montaż elementów elektronicznych na płytkach, wykonaniu testów płytek i elementów elektronicznych

Wykonanie płytek pcb, montaż elementów elektronicznych na płytkach, wykonaniu testów płytek i elementów elektronicznych
Postępowanie nr ACNT-220-02/2020
 
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza postępowanie ACNT-220-02/2020 na „Wykonanie płytek pcb, montaż elementów elektronicznych na płytkach, wykonaniu testów płytek i elementów elektronicznych”. Termin składania ofert w postępowaniu został zmieniony na 01.12.2020 r. g. 12.00 na 03.12.2020 g. 12.00.
 
Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 27.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie