small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem, postępowanie nr MAB-251-10/20

Dostawa mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem

Postępowanie nr MAB-251-10/20

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-10/20 na dostawę mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 12.11.2020 r., godzina 15:00.

 

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 09.11.2020 r.

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Archiwa


Kategorie