small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi odbioru odpadów komunalnych

NR DAG/227/01/2020 Z DNIA 03.07.2020 r

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r. 

Termin składania ofert: 10.07.2020 r. do godz. 14:00.

 

Materiały:

Pełna treść zapytania


Projekt umowy

Załączniki:

 

Informacja z dnia 15.07.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Została wybrana oferta z najniższą ceną firmy: P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka  nr 70A, 05-408 Glinianka na kwotę 39 872, 00 zł. netto a brutto 43 061,76 zł.

Archiwa


Kategorie