small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa czasopism na potrzeby Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN z podziałem na części

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 11 grudnia 2018 r., godzina 14:00, pocztą lub pocztą elektroniczną

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Opis Przedmiotu zamówienia

Lista czasopism zagranicznych (Zał. A)

Lista czasopism polskich (Zał. B)

Wzór umowy (część nr 1)

Wzór umowy (część nr 2)

Formularz oferty

Formularz cenowy (część nr 1)

Formularz cenowy (część nr 2)

Klauzula RODO

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie