small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie gwiazd nowych

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS „Cykle życiowe gwiazd nowych z zaawansowanymi ewolucyjnie donorami”, realizowanym pod kierunkiem prof. Joanny Mikołajewskiej i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendium może być przyznane na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Podjęcie badań w CAMK powinno nastąpić 1 października 2018 r.

O stypendium mogą się ubiegać słuchacze studiów II stopnia (lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich) oraz doktoranci w dziedzinie astronomii lub astrofizyki, posiadający dobrą znajomość IRAF, w szczególności pakietów umożliwiających analizę widm oraz narzędzi Virtual Observatory, jak również biegłą znajomość języka angielskiego. Podstawowa znajomość metod numerycznych oraz  programowania  jest również mile widziana.

Wniosek o przyznanie stypendium powinny zawierać CV z danymi personalnymi, opis zainteresowań naukowych, listę publikacji, kopię dyplomu licencjata lub magistra oraz informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (stypendia, nagrody, doświadczenie zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych itp.).

Zgłoszenia (w formacie PDF) oraz pytania dotyczące stypendium należy przesyłać do 30 sierpnia 2018 r. na adres mikolaj@camk.edu.pl

Archiwa


Kategorie