small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie astrofizyki obliczeniowej

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta po doktoracie w projekcie badawczym SONATA BIS „Kinetyczne symulacje niestabilności w relatywistycznej plazmie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2015/18/E/ST9/00580), którego kierownikiem jest dr Krzysztof Nalewajko. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://users.camk.edu.pl/knalew/. Finansowanie stanowiska przewidziane jest na okres 26 miesięcy, sugerowana data rozpoczęcia pracy to październik 2017.

Kandydatami mogą być posiadacze tytułu doktora w dziedzinie astrofizyki, astronomii lub fizyki oraz osoby spodziewające się otrzymać taki tytuł przed podjęciem pracy na stanowisku. Preferowana jest znajomość metod numerycznych, astrofizyki wysokich energii bądź fizyki plazmy.

Kandydaci powinni złożyć wniosek zawierający CV, listę publikacji, informację o zainteresowaniach i planach naukowych (2 strony), kopię dyplomu doktorskiego, oraz dwa listy rekomendacyjne.

Wnioski powinny być przysłane w formacie PDF na adres knalew@camk.edu.pl, na ten adres można również kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski otrzymane do dnia 10 marca 2017, późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do rozstrzygnięcia konkursu.

Archiwa


Kategorie