small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego, w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poszukujemy kandydata w dziedzinie astrofizyki wysokich energii, ze specjalnością fizyka procesów akrecji.

 

Oferujemy zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu, na okres dwóch lat. Początek zatrudnienia powinien nastąpić nie później niż 1 grudnia 2016 r.

 

Wymagany jest tytuł naukowy w zakresie nauk fizycznych. Aplikacja powinna zawierać: CV, autoreferat z informacją o planach badawczych, oraz listę trzech do pięciu samodzielnych pracowników naukowych, z danymi kontaktowymi, którzy będą gotowi przedstawić opinię o kandydacie. Dokumenty należy przesłać na adres Centrum (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

 

Termin składania aplikacji: 26 październik 2016r. Dodatkowe informacje można uzyskać od prof. Piotra Życkiego (ptz@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie