small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie astrofizyki rentgenowskiej

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla młodych naukowców w projekcie badawczym OPUS „Gorący Wszechświat w dziedzinie rentgenowskiej” realizowanym pod kierunkiem dr hab. Agaty Różańskiej i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci w dziedzinie astronomii, astrofizyki lub kierunków pokrewnych. Zwycięzca konkursu będzie pracował z prof. Mirosławem Ratajem w projekcie: „Modelowanie i projekt struktury modułu zmiany filtrów w instrumencie WFI obserwatorium ATHENA”. Praca kandydata będzie miała na celu zdefiniowanie wymagań technicznych systemu zmiany filtrów. Od kandydata oczekujemy, biegłej znajomości oprogramowania INVENTOR i MATLAB, oraz znajomości j. angielskiego.


Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać CV z danymi personalnymi, opis zainteresowań naukowych, listę publikacji, kopię dyplomu magistra oraz informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące stypendiów należy przesyłać do 10 października 2016 r. na adres agata@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie