small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie astrofizyki rentgenowskiej

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla młodych naukowców w projekcie badawczym OPUS „Gorący Wszechświat w dziedzinie rentgenowskiej” realizowanym pod kierunkiem dr hab. Agaty Różańskiej i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci w dziedzinie astronomii, astrofizyki lub kierunków pokrewnych. Wymagana jest dobra znajomość procesów fizycznych zachodzących w gorącej plazmie podczas akrecji na czarną dziurę, programowania i języka angielskiego. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać cv z danymi personalnymi, opis zainteresowań naukowych, listę publikacji, kopię dyplomu magistra oraz informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące stypendiów należy przesyłać do 18 września 2016 r. na adres agata@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie