small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stypendium naukowe w dziedzinie astrofizyki obliczeniowej

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na 4-letnie stypendium naukowe w projekcie badawczym SONATA BIS „Kinetyczne symulacje niestabilności w relatywistycznej plazmie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2015/18/E/ST9/00580), którego kierownikiem jest dr Krzysztof Nalewajko. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://users.camk.edu.pl/knalew/.

Kandydatami mogą być uczestnicy studiów II stopnia lub przynajmniej 4-go roku jednolitych studiów magisterskich, a także doktoranci w dziedzinie astrofizyki, astronomii lub fizyki. Preferowana jest znajomość metod numerycznych, astrofizyki wysokich energii bądź fizyki plazmy.

Kandydaci powinni złożyć wniosek zawierający CV, kopię najważniejszego uzyskanego dyplomu (magister, inżynier, licencjat) zawierającego wykaz uzyskanych ocen, a także informację o dotychczasowej aktywności naukowej (udział w projektach, praktyki, publikacje, wyróżnienia, itp). Można również dołączyć jeden list rekomendacyjny od opiekuna naukowego.

Wnioski powinny być przysłane w formacie PDF na adres knalew@camk.edu.pl do dnia 27 maja 2016. Na ten adres można również kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu. Niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty zgodnie z regulaminem określonym przez Narodowe Centrum Nauki (https://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-06-15/sonatabis5-zal7.pdf).

Archiwa


Kategorie