small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Grant ERC dla Grzegorza Pietrzyńskiego

Profesor Grzegorz Pietrzyński otrzymał grant Europejskiej Rady do Spraw Badań w wysokości 2,4 mln. euro na realizację projektu „A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids”. Projekt będzie realizowany w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie. Projekt ma na celu precyzyjne wyznaczenie odegłości w lokalnym Wszechświecie. Pozwoli to zmierzyć stałą Hubble'a (określającą tempo rozszerzania się Wszechświata) z dokładnością lepszą niż 1%.

 

To już czwarty tego typu grant przyznany Polakowi.

 

Profesor Pietrzyński i grupa jego współpracowników pracują w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie.

 

Więcej informacji.

Archiwa


Kategorie