small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Gwiazdy zmienne w polu gromady kulistej M12. The Clusters AgeS Experiment (CASE).

 

Poszukując gwiazd zmiennych, J. Kałużny, W. Narloch, W. Pych i M. Różyczka z CAMK PAN Warszawa oraz I.B. Thompson z Carnegie Observatories,  monitorowali przez 15 lat pole gromady kulistej M12. Zidentyfikowali 36 okresowych lub prawdopodobnie okresowych zmiennych, z których 34 nie były dotychczas znane. Dwadzieścia z tych ostatnich spełnia kryterium przynależności do gromady pod względem ruchów własnych (sześć rozdzielonych lub półrozdzielonych układów zaćmieniowych, pięć układów kontaktowych, pięć gwiazd pulsujących typu SX Phe oraz trzech błękitnych maruderów). Jeden układ rozdzielony leży na dolnej części ciągu głównego, zaś dwa układy rozdzielone i trzy kontaktowe w okolicy punktu zwrotnego. Pozostałe trzy układy rozdzielone i dwa kontaktowe są błękitnymi maruderami. W obszarze błękitnych maruderów znajdują się ogółem 103 obiekty, z których 42 spełniają kryterium przynależności do gromady pod względem ruchów własnych, a cztery są gwiazdami pola. Czterdzieści pięć pozostałych obiektów leży w odległości mniejszej od dwóch promieni jądra od centrum M12, co oznacza, że najprawdopodobniej są to członkowie tej gromady. Autorzy donoszą także o odkryciu układu kontaktowego o najkrótszym okresie wśród obiektów tego typu należących do gromad kulistych oraz gradientu koloru M12, której centrum ma wyraźną nadwyżkę błękitną. Oryginalna praca.

 

Ilustracja: Diagram kolor-jasność gromady M12 z naniesionymi pozycjami odkrytych zmiennych. Kolor czerwony, niebieski i czarny oznacza odpowiednio członków M12, obiekty pola i obiekty, dla których brak jest danych o przynależności do M12 bądź są one niejednoznaczne. Copyright CAMK, AcA

Archiwa


Kategorie