small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę energii

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jedyną ofertę złożyła firma RWE Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Oferta firmy RWE Polska S.A. została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium ceny.


Archiwa


Kategorie